Řídicí desky pro zobrazovací moduly

Vyrábíme a dodáváme řídicí desky pro zobrazovací moduly "flip DOT", "flip DOT-LED" a LED. Řídicí desky jsou obvykle připojeny k nadřazenému řídicímu počítači či řídicí jednotce, která smluvenými povely posílá data k zobrazení na BUSE zobrazovacích modulech.  K zajištění automatické regulace svitu dodáváme i kalibrované světelné senzory pro připojení k řídicím deskám.
Rozhraní: ethernet, RS485, RS232, IBIS, RS422