Palubní počítač BS 300

Srdce a mozek vozidlových systémů firmy BUSE. Skládá se z oddělené vstupní/výstupní jednotky a terminálu řidiče. Vstupně/výstupní jednotka je osazena RISC procesorem, který spolehlivě v požadovaném čase  obslouží všechna připojená zařízení. LCD dotykový terminál řidiče porovnává aktuální polohu na trase s jízdním řádem, shromažďuje, vyhodnocuje a rozesílá informace připojeným zařízením a systémům. Zajišťuje grafické rozhraní k řidiči. LCD dotykový terminál lze použít i v obousměrných vozidlech nebo ve vlaku na více místech soupravy. 
  • Řízení DOT-LED, LED a LCD panelů
  • Integrovaný akustický systém
  • Vyhodnocení polohy na trase dle GPS nebo ujeté vzdálenosti
  • Řízení preference vozů veřejné dopravy na křižovatkách, řízení vlakové cesty 
  • Sběr a řízení přenosu dat přes LTE, RDST, Wifi
  • Záznam a přenos dat ze senzorů počítání cestujích (APC), provozních dat, událostí na trase, FMS/CAN sběrnice
  • Propojení s kamerovým systémem
  • Vzdálená diagnostika a update systémů
  • Vícenásobná konektivita ethernet, IBIS, RS485, RS232, FMS/CAN, binární vstupy/výstupy, analogové vstupy, relé výstupy