Zobrazovací prvky "flip DOT" a "flip DOT-LED"

Firma BUSE je originálním výrobcem patentovaných elektromagnetických zobrazovacích prvků s otočnými terči, tzv. "flip DOT". Jedná se o pasivní zobrazovací technologii, protože  energie v podobě krátkého pulsu je potřeba jen pro přetočení terče. K setrvání terče v nastavené poloze není potřeba další energie.  Pro zajištění viditelnosti za tmy a bez použití vnějšího osvětlení, je zobrazovací prvek doplněn nízkopříkonovou LED - jedná se o "flip DOT-LED" prvky. Terče vyrábíme ve dvou velikostech: 
  • ca 10mm s typovým označením BS 10,
  • ca 15mm s typovým označením BS15.
Na společném nosiči je umístěno v základním provedení 7 zobrazovacích bodů, tomuto celku se říká "štrips" z anglického "strip" - pásek. Prvek pouze s jedním terčem se obvykle používá jako indikátor stavu.
S výběrem barev a materiálů relexní strany terče vám pomůžeme, obvyklé materiály a barvy terčů dle oblasti použití jsou:
  • Informační panely pro vozidla, nádražní a zastávkové panely - fluorescentní žluto/zelená, bílá, retroreflexní žlutá, retroreflexní bílá
  • Panely pro sportoviště - fluorescentní žluto/zelená, bílá
  • Reklamní a propagační panely - široké spektrum barev dle vzorníku  
  • Dynamické dopravní značení - retroreflexní materiál  
Výhody DOT a DOT-LED technologie jsou:
  • Pasivní zobrazovací technologie
  • S rostoucím okolním osvětlením roste kontrast zobrazení
  • Velká zobrazovaná plocha
  • Přirozené zobrazení bez oslnění